Sanayi Devrimi Nasıl Gerçekleşti

Sanayi Devrimini Hazırlayan Süreç

Avrupa’da skolastik düşüncenin yıkılması sonucu ortaya çıkan Rönesans ve reform hareketleri beraberinde modernizmi getirmiştir. Modernizm sonucu insanın ve aklın merkeze alınmasıyla beraber bilimsel çalışmalar hızlanmış, sömürgecilik faaliyetlerinin çoğalmasıyla birlikte Avrupa kıtasına sayısız ham madde ve yeni ürün gelmiştir. Bilimsel ve ekonomik ivmenin dikey yükselişi de Sanayi Devrimi’ni hazırlamıştır.

Sanayi Devrimi

Modernizm sonrası aklın merkeze alınıp bilim ve tekniğin ilerlemesi sonucu pek çok yeni buluş icat edilmiştir. Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda oluşan bu bilimsel ve teknik gelişmelerin sonucunda buhar gücüyle çalışan makineler ortaya çıkmış bu makineler sayesinde sömürgecilik faaliyetleri sonrası Avrupa’ya gelen ham maddelerin işlenmesiyle sermaye birikimi artmıştır. Bu sürece Sanayi Devrimi adı verilmiştir. İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi daha sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine oradan Amerika Birleşik Devletlerine daha sonra Japonya’ya sıçramıştır. Bu gelişim bir süre sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Üretilmiş olan devasa makineler için yeni binalar inşa edilmiş bu da fabrikalaşma sürecini başlatmıştır. İşçi sınıfı doğmuş ve büyük kentlere göçler başlamıştır.     Endüstri alanında yaşanan bu gelişme sayesinde ekonomik anlamda güçlenen ülkeler askeri, eğitim vb. alanlarda da ilerleme kaydetmişlerdir. Kadınların ve çocukların ekonomiye işçi olarak katkıda bulunmaya başladığı Sanayi Devrimi sonucunda işçi sınıfının haklarında yaşanan çeşitli mağduriyetler meydana gelmiştir. Bu mağduriyetlerin artmasıyla Karl Marks tarafından yazılan Das Kapital isimli kitapla Komünizm adı verilen ekonomik ve ideolojik sistem ortaya çıkmıştır. Düşük ücretli ve sağlıksız çalışma şartlarına karşılık günümüzde de geçerliliğini koruyan grev ve sendikalaşma hakları kazanılmıştır. Sanayi Devrimi sonrası çeşitli toplumsal sınıflar ortaya çıkmıştır. ekonomide yaşanan olumlu artışla birlikte büyük göçler sonucu şehirleşme oranı yükselmiştir. Çarpık kentleşme vb. önemli sorunlar başlamıştır.