Astroloji Ve Kozmoloji Arasında İlişki Var Mıdır?

Kozmoloji ve astroloji nedir?

Kozmoloji yunan kökenli bir kelimedir. Gök, evren anlamına gelir. Astroloji ise yıldızların evren ile ilişkisini sorguladığı için bir nevi gök bilimi olarak açıklanır.

 Astroloji ve kozmoloji arasında ilişki var mıdır?

İkisinin yunan kökenli olması mitolojik temellere dayandığı için astroloji ve kozmolojiyi yakınlaştırmış, ortak noktalarla yeni bilgiler elde edilmiştir. Nasıl ki, evreni incelemeden yıldızlar hakkında yorum yapılamayacağı gibi yıldızları incelemeden de gök hakkında yorum yapılamazdı. Bu sebeple, kozmoloji ve astroloji arasında mutlak bir bağ vardır. Kozmoloji olmadan astroloji olmasının mümkün olmadığı gibi astroloji olmadan da kozmolojinin varlığından söz etmek anlamsız olurdu.

 Kozmoloji ve Astroloji Arasındaki Fark

Benzer yanları olduğu kadar farklılıklarda vardır. Çünkü biri evreni incelerken diğeri sadece yıldızları ve yıldızların aya göre değişiminin insanlar üzerindeki etkisini inceliyor. Kozmozun astrolojide olduğu gibi insanlar üzerinde bir etkisi yoktur. Mitolojinin temel noktası kozmozdur. Tanrıların çıkışı, evrende olup bitenler hep kozmolojik şekilde açıklanır. Daha sonra pozitivit dönemle birlikte bu açıklamalar bilimsel şekilde yorumlanmaya başlanmış ve kozmoloji sadece evren ve gök bilimi olarak anılmıştır.

 Geçmişten Günümüze Astroloji ve Kozmoloji

Astroloji, eski yunan yani Helen dönemi ve bizlerde ise çok eski zamanlardan Osmanlıya sonra günümüze kadar gelmiştir. Özellikle mısırda Ali Kuşçu’nun çalışmaları Fatih Sultan Mehmet’in ilgisini çekmiş Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelmesi sağlamıştır. O dönemlerde yapılan rasathaneler bu çalışmaların en güzel örnekleridir. Osmanlı’da medreselerde dini derslerinin yanı sıra, astronomi, fizik, kimya gibi derslerin de okutulması o dönemde yetişen bilim ve devlet adamlarının da hem dini hem de ilmi olarak donanımlı olduğunu göstermektedir. Günümüzde astronomi ve uzay bilimleri sadece bazı üniversitelerde bulunan ve az öğrenci alan bölümlerden biri olmaya devam etmektedir.