Türkiye Endüstri Haritasında Neler Yer Alır ?

Türkiye endüstrisi devletin kurulması ile atılan adımlarla gelişme göstermiştir. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi ile sanayileşme alanında önemli kararlar alınmıştır.

Bu kararlardan bazıları;

-Endüstri alanında çalışacak kişilere eğitim verilmesi

-Ulaşımın geliştirilmesi

-Bazı ticaret mallarından gümrük vergisi alınmaması

-İşletmesini kuracak kişilere belli oranlarda krediler verilmesi Şeklindedir.

Türkiye endüstri haritasında neler yer alır?  Sorusunu ise tarım ve yeraltı kaynakları Türkiye

endüstrisinin başını çekmektedir.” cevabını alır.

Arka planda ise aşağıdaki sanayi kolları gelişmiştir.

-TekstilTürkiye Endüstri Haritasında Neler Yer Alır ?

-Hayvancılık

-Elektrik ve elektronik

-İnşaat

-Otomotiv sanayi

-Beyaz eşya

-Mobilya

-Küçük el sanatları atölyeleri

-Dokumacılık gibi sanayi kollarıdır.

 Türkiye’de Tarım

Türkiye kutuplara ve ekvatora yakın bir konumda bulunur. Bu durumdan dolayı ılıman bir iklim tipine sahiptir ve iklim çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Bu ise tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasına sebebiyet vermiştir. Marmara bölgesinde üç iklim tipi görülür, bunlar; Ilıman İklim, Karasal İklim, Akdeniz İklimi’ dir. Bölgede ayçiçeği, şeker pancarı, mısır, tütün, ekimi yapılan başlıca tarım ürünleridir. İç Anadolu Bölgesi düzlüklerin fazla olduğu bir bölge olup buğday üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir.

Akdeniz ve Ege gibi kıyı kesimlerinde ise sıcaklığın etkisiyle daha çok sebze, meyve üretimi yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi baklagillerin en çok üretildiği bölgedir. Burada mercimek, nohut, fıstık, bolca üretilir. Karadeniz Bölgesi’nde yağışların fazla olmasından dolayı, buğday, arpa, pamuk gibi ürünlerin yerine fındık, çay, mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinde karasal iklim etkilidir. Bundan dolayı kış soğuklarına dayanıklı tarım ürünleri burada yetişir.

 Türkiye’ de Yeraltı Kaynakları

Türkiye yeraltı kaynakları bakımından çeşitli madenlere sahiptir. Bakır, linyit, tuz, cıva, bor, boksit, manganez, krom Türkiye’ de çıkarılan belli başlı madenlerdir. Linyit her bölgemizde çıkarılan bir madendir. Karadeniz Bölgesinde kömür, Batman’ da petrol, Ege Bölgesinde sıcak su kaynakları sıkça adını duyduğumuz ve insanların hizmetine sunulan yeraltı kaynakları ve madenlerdir.

COMMENTS

  • <cite class="fn">Lokman Çat</cite>

    endüstrinin gelişmesi demek bizler için en büyük ilerleme demek endüstri gelişirse kendimizi de geliştirmiş oluruz dışa bağımlılığımız azalır ve kendi yağımızda kavruluruz.

Comments are closed.