Devlet Memuru Kime Denir ?

Devlet memuru; Devlete bağlı olarak, aylık olarak sabit bir maaşla çalışan, devlete hizmet etmekle görevli kişilerin mesleğine verilen addır. Devlet memurları, devletin sunduğu iş programlarına göre çalışmaktadırlar.

 Memur Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Memur kelimesinin kökeni Arapçadır. Türkçeye çevirdiğimizde anlamı emir, buyruk buyurma anlamlarına gelmektedir. İngilizceye tam çevrilemez ancak en yakın anlam ifade eden sözcük , ” officer ” sözcüğüdür.

 Ülkemizde Çalışan Memur Sayısı Nedir?

Şuanda ülkemizde, Devlet Personel Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere bakıldığında, devlet bünyesinde 3 milyon 339  Devlet Memuru Kime Denir ?bin 86 kişi çalışmakta ve bunlardan 2 milyon 489 bin 600′ ü memur olarak çalışmaktadır.

Devlet memurlarının %63′ ünü erkekler %37 ‘ sini ise kadınlar oluşturmaktadır.

Üst düzey devlet memurlarını incelediğimizde bu sayı 5 bin küsur insanı bulmakta ve üst düzey devlet memurlarının ise %90 ‘ ını erkeler ‘unu kadınlar oluşturmaktadır.

 Memurların Yükümlülükleri ve Yasakları Nelerdir?

Devlet memurları, işlerini özenle ve dikkatli yerine getirmelidirler. Devlete bağlı ve sadakat içerisinde olmaları gerekmektedir. Devletin malını her zaman​ korumalıdırlar. 1982 yılında, Devlet Memurları Kanunu’ na eklenen bir maddede memurların kılık, kıyafet düzenin istenilen şekilde olması gerekliliği bulunmaktadır. Günlük çalışma saatlerinde işlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

Memurlar görevden ayrıldıktan sonra bir süre içerisinde, eski kurumlarına karşı görev alma yasağı vardır. ​Ayrıca devlet memurları herhangi bir siyasi partiye katılamazlar. Anayasa’nın 68. maddesinin son fıkrasında bir siyasi partiye üye olamayacak kamu görevlileri teker teker yer almaktadır. Devlet memurları da bunlar arasında yer almaktadır.

Memurlar çalışma hayatları boyunca çeşitli izinlerden faydalanma hakları vardır. Bu izinler dörde ayrılmış bulunmaktadırlar. Bunlar; aylıksız izin, mazeret izini, yıllık izin ve hastalık iznidir.