Kız Çocuklar Mı Yoksa Erkek Çocuklar Mı Anneye Daha Bağlıdır?

TOPLUMDAKİ ALGI

Toplumda geçmişten gelen bir algı vardır. Derler ki; kız çocukları babaya, erkek çocukları da anneye düşkün olur. Peki, bu gerçekten doğru mu? Kız çocuklar mı erkek çocuklar mı anneye daha bağlıdır?

 Ne kadarı doğru?

Genele bakıldığında kız çocuklarının gerçekten de babaya düşkün olduğu, erkek çocuklarının ise anneye düşkün Kız Çocuklar Mı Yoksa Erkek Çocuklar Mı Anneye Daha Bağlıdır?olduğu görülmektedir. Ancak bu durum her kişi için geçerli olmayabilir. Annesine bağlı kız çocuğu olabileceği gibi babasını örnek alıp onu rol model gören erkek çocukları da olabilir. Daha temele inildiğinde anneye bağlı çocukların sebebinin altında annesi ile çok fazla zaman geçirmesinden ve babasını akşamdan akşama görmesinden kaynaklanır. Bu durum bazı çocuklarda babasını az gördüğü için çocukta özlem duygusu oluşturacağından kimisinde babaya düşkünlük kimisinde ise belirli mesafe oluşmasına sebep olmaktadır. Böylece toplumdaki anne babaya düşkünlük algısı da duruma göre değişmektedir.

 Bu Durum Nasıl Anlaşılır?

Bir insanda kişiliğin oluşması 3-6 yaş arasında başlar. Bu yaşlarda kişinin agresif ya da yumuşak, anlayışlı, özgüvenli, girişken ya da çekingen, zeki veya tembel olacağı bu dönemde belirlenir. Erkek çocukları bu dönemlerde annesine bir sevgili gibi bağlanmaya başlar. Onu anne figüründen çıkartıp sevgili figürüne sokmaya çalışır. Babasından kıskanmaya, çevresindeki insanlarla paylaşmamaya çalışır.

Kız çocuklarında ise kıskançlık ya da anneye benzeme durumları ortaya çıkacağından anneyi beğenmemeye dolayısıyla da babaya kendini beğendirme gibi durumları yaşanmaktadır. Böyle durumlarda kız çocukları anneye, erkek çocukları da babaya düşmanca tavırlar sergileyebilmektedir. Burada önemli olan ebeveynlerin çocuklara karşı nasıl yaklaşacağıdır. Mümkün olduğunca hoşgörü ile yaklaşılarak onların doğru kararlar verebilmesi sağlanmalıdır.

 Hoşgörü Yeterli mi?

Çocukların öğrenmeleri gereken ön önemli şeylerden biri aile içindeki herkesin farklı bir yerinin olduğu ve herkesin bu farklı yerinden dolayı farklı sevileceğidir. Çocuklara karşı hoşgörülü, tutarlı, yumuşak yaklaşılarak doğru sevginin nasıl olacağı öğretilebilir.