İnşaat Mühendislerinin Kullandıkları Malzemeler Nelerdir?

İnşaat alanında, tünel, karayolu, bina, demiryolu, rıhtım, köprü, baraj, metro ve sulama kanalları gibi yapıları tekniğine uygun bir şekilde ve istenilen maliyete göre planlayıp tasarlayan, yapım işlerini hem yaptırıp hem denetleyen ve bu ünvanı lisans eğitimi alarak kazanan kişilere denir. İnşaat mühendisleri, proje mühendisi ve şantiye mühendisi olmak üzere iki alanda çalışabilirler. Proje mühendisi, ofis ortamında, temiz, güvenli ve rahat bir şekilde çalışırken; şantiye mühendisi ise, inşaat alanında, tehlikeli, stresli ve tozlu bir ortamda çalışır.

Görevleri

Öncelikle çalışma yapacağı alanın istenilen yapıya uygun olup olmadığını inceler. Daha sonra uygunsa yapının mühendislik hesaplamalarını ve teknik çizimlerini gerçekleştirir. Hazırladığı projeye göre gerekli ekipmanı ve malzemeleri temin edip sunmak üzere çalışmalarını dosyalayıp iş sahibine sunar. İş sahibinin onay vermesi dâhilinde işin yapımına başlar ve işin takibini sağlar. İş sahasının bütün iş güvenliği tedbirlerini sağlamak mecburiyetindedir. İnşaat mühendisleri, yaptıkları işin her zerresini takip etmelidir. Çünkü inşaat ile ilgili sorunlarda bilirkişi rolündedir. Çalışanların tüm sosyal güvenlik ve çalışma haklarını gözetir. Kullanılan teknoloji ekipmanlar için çalışanları işbaşı eğitimi verir. İş bitiminde de inşaatın devir teslim işlemlerini yapmakla mükelleftir.

Kullandığı Malzemeler

Ölçüm aletleri (metre, lazerli metre, takometre, zemin ölçme aletleri)

Hesap makinesi

Teknik resim çizim aletleri

Bilgisayar

İnşaat mühendisi olmak için kullanılan malzemeler dışında önemli olan bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin bulunmadığı insanların, inşaat mühendisi olmaları zordur. Olsalar bile ortaya başarılı işler çıkaracakları muammadır. Peki, nedir bu özellikler? Şöyle ki:

Fen bilimlerine (matematik, fizik, kimya) ilgili olması,

Sayısal zekâsının yüksek olması,

Geometrik şekilleri kafasında canlandırabilmesi,

Yöneticilik kabiliyetine sahip olması,

Stresli ortamlarda bile çözüm odaklı düşünebilmesi,

Yaratıcı olması