Gözleme Göre Astronomide Hangi Faktörler Etkilidir?

Related Post

  • No related post.

Biz insanoğlu olarak hep uzayı merak etmişizdir. Orada bir şey olduğuna kendimizi inandırmışızdır. Hatta öğleki sırf orayı -uzayı- gözlemleyebilmek için astronom alanında çok değerli uzman insanlar yetiştirmişizdir. Onları ne pahasına olursa olsun uzaya göndermişizdir. Bu alanda pek çok uzay araştırma birimi kurulmuştur. Bu birimler ise birçok astronom yetiştirmiştir. Yetiştirdikleri astronomları ise kobay faresi gibi kullanmış ve onları bilim uğruna kurban etmiştir. Ve bunun karşılığında ise uzay hakkında birçok bilgi edinmiştir.

ASTRONOMİ ALANINDA İNSANLAR NELER YAPTI?

Uzayla ve astronomi alanında bilinen ilk sistematik gözlemler M.Ö. 3000 yılına kadar gider. İlkyazının M.Ö. 3000 dolaylarında icat edildiği için birçok yıldızın adının Sümerceden gelmiş olduğu düşünülmektedir. Sümerliler ilk uzay alanındaki gelişmeleri uzayı düzenli aralıklara izleyerek kendi icat ettikleri yazılar sayesinde kayıt altına alınmış ve yüzyıllar boyu saklamışlardır. Hatta öğleki bu değerli yazılar günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bundan sonra ise Babil’iler uzayı incelemeye başlamıştır. Âmâ Babil’iler kayıtlarını yazarak değil matematiksel olarak kayıt altında tutmuştur. Bu hareket ise Badillilerin hızlıca gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Sonra ise Mısırlılar Nil Nehri’nin her sene taştığını fark ederek kendilerine uzaya bakarak güneş takvimini geliştirmişlerdir.

Gözleme Göre Astronomide Hangi Faktörler Etkilidir?

İlk insanlar uzayda kendilerini en ortada her şeyin merkezinde olduğunu düşünmüştür. Âmâ bu olgunun çıkış odağı insanın kendini güçlü görmesiydi. Ve bu hata uzun zaman böyle kaldı. İlk insanlar çemberin kutsallığına inanırdı. Bu yüzden uzay sistemini bir çembere benzettiler. Aslında bu yaptıkları şey pekte yanlış sayılmaz. Çünkü güneş sistemimiz de bir çember değil miydi?

Genel olarak astronomide etkili olan astroloji ile karıştırılmamasına önem göstermektir. Kısaca astrolojiyi anlatacak olursan gökyüzü falcılığı diyebiliriz. Astroloji gökyüzüne bakarak insanları yorumlar. Astronomi ise bilimseldir. Astronomi bir bilgiyi ortaya atmaz kanıtlar. Astronomi gerçekçidir. Hayata benzer. İnsanların küçücük olan kafalarına büyük bilgiler sokar.

Albert Einstein’ında dediği gibi “Uzayın en anlaşılmaz tarafı anlaşılır olmasıdır”