Temelde Kullanılan Demir Miktarı

Bir inşaatın yapım aşamalarında temelden başlayarak kolon, kiriş, döşeme vb. birçok safhada demir kullanılmaktadır. Kullanılan demirin miktarını ise yapının genişlik ve yüksekliği, kullanılan malzemenin cinsi, kolon-kiriş boyutları ve döşeme boyutu gibi unsurlar belirler. Ayrıca yapılacak olan temelin cinsine göre kullanılacak demir miktarı da değişmektedir. Temel tipi ise yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre farklılık gösterir. İnşaat temel çeşitleri olarak tekil temel, münferit temel, radye temel, sürekli temelin yanı sıra farklı temel türleri bulunmakta olup demir miktarını etkileyen hususlar arasındadır.

Metrekare Başına Düşen Demir Miktarı Hesaplanabilir Mi?

İnşaatta kullanılacak demir miktarının metrekare başına net olarak tespiti mümkün değildir. Fakat ortalama olarak bir değer biçilmesi gerekirse bir metrekare başına ortalama 35-40 kg arasında demir harcanacağı söylenebilir.

İnşaatın Tamamında Aynı Demir Mi Kullanılır?

İnşaatta kullanılan demirin cinsi ve özellikleri kullanıldığı yere göre farklılık göstermektedir. Öyle ki her demirin çap uzunluğu aynı değildir ve her çaptaki demir inşaatın istenilen her bölümünde kullanılamaz. Örneğin sekiz santimetre çapındaki demirler genellikle temelde de bolca yer alır ve etriye olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında yine temelde demirleri birbirine bağlayan ve uzunluğu daha fazla olan demir de kullanılır ki bunlar genellikle on iki santimetre çapından başlamaktadır. Demirin çapı doğrultusunda ağırlığı da değişeceği için sekizlik demirin kullanıldığı yerlerde demir ağırlığı daha az olacaktır.

Ayrıca demir miktarının hesaplanması için sadece demirin çapını bilmek yetmez nervürlü ya da düz demir olup olmadığı da önemli bir unsurdur. Düz demir ile nervürlü demirin ağırlıkları birbirlerinden farklıdır.

Sonuç olarak temelde harcanacak demir miktarını en iyi hesaplama yöntemi mühendislik hesaplarıdır. Fakat ortalama bir sonuç elde edilmek istenirse öncelikle temelde kullanılacak demirlerin çapları ve sayıları belirlenmeli, hangi çapta ve uzunlukta demir kullanılmış ise demir ağırlık tablosunda kullanılan demire karşılık gelen ağırlık ile çarpılmalıdır.