İnşaat Mühendisliği Dersleri

Liseden mezun olan öğrenciler, üniversiteye giriş sınavında başarı sıralamalarına ve ilgi alanlarına göre çeşitli meslek tercihlerinde bulunabilmektedir. Sayısal ağırlıklı bölüm seçecek öğrencilerin tercih ettiği bir meslek de İnşaat Mühendisliği olmaktadır. Teorik eğitimlerin yanı sıra çeşitli laboratuvar derslerinin de alındığı bölümde derslere katılım sağlamak önem kazanmaktadır.

Teorik Dersler

İnşaat Mühendisliğinin temeli hesaba dayanmaktadır. Bu nedenle temeli Matematik ve Fizik derslerine dayanan çeşitli eğitimler alınmaktadır. Üniversitenin birinci sınıfında, amaç öğrenciyi bölüme hazırlamak olduğundan, bu dönemde temel dersler ve İnşaat Mühendisliğine Giriş gibi dersler yer almaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda ise Betonarme, Çelik Yapılar, Ulaştırma, Hidrolik gibi direkt inşaat ile ilgili dersler yer almaktadır. Bu dersler ile kişi; inşaat sürecini, yapılan hesaplamaları birebir öğrenmektedir. Son sınıfta ise bazı üniversiteler bitirme tezinin yanı sıra tasarım da yaptırırken, bazı üniversiteler sadece bitirme tezi istemektedir.

Laboratuvar Dersleri

İnşaat bir süreçtir. Bu süreci her yönüyle öğrenebilmek için teorik dersler yeterli olmamaktadır. Bu nedenle teorik derslere ek olarak çeşitli laboratuvar dersleri de müfredatta yer almaktadır. Bu derslerde çeşitli malzeme deneyleri yapılarak yapı malzemelerinin özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca zemin deneyleri ile zemin davranışları; çeşitli basınç, çekme gibi deneyler ile beton, çelik malzemelerinin davranışı incelenmektedir.

Bunların yanı sıra okulda edinilen bilgilerin pekiştirilmesi için öğrenciler zorunlu staj yapmaktadır. Bu stajlar da tıpkı bir ders gibi seçilmektedir ve stajları yerine getirmeyen öğrenciler mezun olamamaktadır.

Tüm bu dersler ve pratik eğitimlerin yanı sıra iş hayatında başarı elde edebilmek için öğrencilerin dil eğitimi de almaları gerekmektedir. Üniversitelerin birçoğunda İngilizce eğitimi verilse de yeterli olmamaktadır. Yurt dışında çalışmak isteyen öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan üniversiteleri tercih etmeleri faydalı olacaktır.